• +90 212 255 02 55
 • info@jakaenerji.com

Kalite ve İş Güvenliği

Kalite ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Jaka Enerji olarak ‘’Önce İnsan ve İş Güvenliği’’ anlayışını benimsemiş ve bu anlayış doğrultusunda tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak tüm çalışanlarımıza düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vermekteyiz.

Kalite Politikası

Jaka Enerji olarak Kalite Politikamız;

 • Kalite bilincinin tüm personele etkin bir şekilde iletilmesi ve var olan kalite sisteminin tüm personelin katkı vereceği şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Tüm yasal gereklilikler ve ilgili standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyetini esas alarak verilen hizmetlerin çağın ve diğer tüm yasal gerekliliklerin şartlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Ortak kalite bakış açısını benimseyerek personelleriyle bütünleşmiş bir firma haline gelmek
 • Tüm faaliyet kapsamı çerçevesinde verilen hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek ve sürekli iyileştirme faaliyetleri etkinliğini arttırmak.
 • Kalite hedefleri doğrultusunda müşterilerimize ait taleplerin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
Çevre Politikası

Tüm faaliyetlerini ‘’Çocuklarımıza Temiz Çevre’’ anlayışıyla yürüten Jaka Enerji olarak Çevre Politikamız;

 • Çevre güvenliği ile ilgili yasal şart ve mevzuatlara uygun ve çevreyle dost faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Doğal kaynaklarımızın korunması için her türlü israftan kaçınmak.
 • Geri dönüşüm bilinci ile atık yönetimini etkin kılmak.
 • Çevre bilincini tüm personele doğru bir şekilde aktararak bu bilincin oluşmasını sağlamak.
 • Çevre yönetim sistemi kapsamında olan tüm Yönetmelik ve mevzuatlara uymak.